OMOM

OMOM


- Illustrationer för omom.nu som säljer smarta ersättningar till engångsplasten. Deras flergångspåsar tillverkas med stor omsorg om miljön och alla som bidrar i tillverkningen.